På gång  2023

----------------------------

spelövning onsdagar

i kyrkans hus Lindome

11.00-13.30

_________________________

 spelning i Släps kyrka

tisdag 9 maj kl.12.00-12.30

                samling 11.30                  ---------------------------

     spelning

 Lindströmsgården

23 juni  kl.14.00

________________________

övriga träffar 2023

_________________________

spelmansstämma

Töllsjö iogtlokalen 

lördagen 22 april 19.00

_________________________

Bohuslänsk spelträff

Lundby gamla skola 

onsdag 26 april kl.18.30

_________________________

spelmansstämma

Myckleby 21 Juli  13.00

_________________________


          


                 Styrelse 

               Ordförande

 Kontaktperson

 Mona Sundborg tel.0735-421191

 Mail.goransundborg@gmail.com

                       Sekr.

 Göran Sundborg

                      Kassör

 Göte Petersson

                    Ledamot

 Britta andersson

---------------------------------------

                     Revisorer

  Bengt-Göran Dahl

  Kristina Eriksson

                 Valberedning

 Margaretha Stiernstedt

                  Spelledare

 Britta Andersson

 Bengt Johansson

               Webansvarig

 Göte Petersson  0702-299639

  gotepetersson22@gmail.com

-------------------------------------

                         Konto

     Plusgir0  4639114-0   Nordea

---------------------------------------

 Spelmanslaget bildades 1951 och består av 20 aktiva medlemmar 

våra instrument är  Fiol , Nyckelharpa,

Durspel,  Klarinett,  Flöjt,  Gitarr,  

----------------------------------


         ________________________________

Spelträff

Börjesgården  Hällesåker

Lördag 8 juli 2023 fr.kl.12.00

Allspel 13.00

Dans fr.14.30 till spellista

Servering

          ------------------------------

Börjesgården  Hällesåker


Bildgalleri

Besök av Spelmansförbundet 9 mars 2022

                                       Lindome bibliotek  14 nov. 2022

Bukärrs äldreboende  22sept. 2022

Hovås äldreboende 2022

Spel och möte på Lindome golklubb 2021

Släps kyrka 29 sept.2021

                      Lindome Församlingshem

Högsbo  äldreboende 2022

Börjesgården 2022                                   

                          Börjesgården

                               Börjesgården 

bÖRJESGÅRDEN

                       Spelmanslaget 1952

   Spelmanslaget i  Lindome Kyrka  2012

                               Lindome kyrka

 Spel på Gräfsnäsgårdens utedansbana

                                                Bovallstrand  1986

Kyrkans hus

Församlingshemmet