På gång  2024

-------------------------

spelövning onsdagar

i Kyrkans hus

 11.00-13.30

Start 24 jan

 -------------------- 

      Årsmöte 6 mars        

Börjesgården  Hällesåker

    Från spelmasstämman 2023

                på Börjesgården

      __________________________________

    julmarknad på Börjesgården 9 dec

         2023 kl 10-16   med spelmän

                     från  Hällesåker

                 Styrelse 

               Ordförande

 Kontaktperson

 Mona Sundborg tel.0735-421191

 Mail.goransundborg@gmail.com

                       Sekr.

 Göran Sundborg

                      Kassör

 Göte Petersson

                    Ledamot

 Britta andersson

---------------------------------------

                     Revisorer

  Bengt-Göran Dahl

  Kristina Eriksson

                 Valberedning

 Margaretha Stiernstedt

                  Spelledare

 Britta Andersson

 Bengt Johansson

               Webansvarig

 Göte Petersson  0702-299639

  gotepetersson22@gmail.com

-------------------------------------

                         Konto

     Plusgir0  4639114-0   Nordea

---------------------------------------

 Spelmanslaget bildades 1951 och består av 20 aktiva medlemmar 

våra instrument är  Fiol , Nyckelharpa,

Durspel,  Klarinett,  Flöjt,  Gitarr,  

----------------------------------

           Dalslyckestugan 7 juni  2023                          Börjesgården

Bildgalleri

Bukärrs äldreboende  22 sept. 2022

                          Börjesgården

                                                Bovallstrand  1986

                   Fjärås spelning för bröllop

Börjesgården 2022                                   

           Hovås äldreboende 2023  

Hovås äldreboende 2022

Högsbo  äldreboende 2022

Släps kyrka 29 sept.2021

 Spel på Gräfsnäsgårdens utedansbana

   Spelmanslaget i  Lindome Kyrka  2012

                  Hällesåkers spelmanslag

                               på Börsen

Församlingshemmet