På gång 

spelmanslaget

2022

spelövning onsdagar  11.00-13.30

i kyrkans hus Lindome

höstavslutning 7 dec.

________________________

inbjudna till spelmansförbundet

måndagen 10 okt. kl.19.00

Gräfsnäsgårdens annex

_________________________

Lindome Bibliotek

måndagen 14 nov.kl.18.00

______________________

spelträffar 2022


spelträff

ABF huset i Kungsbacka, Kungsbackens  spelmän lördagen 22 okt.kl.15.00

_________________________

låtbytarträff

Okome bygdegård söndagen 30 okt.kl.13.00

Hallands spelmansförbund

(anmälan)

__________________________

Bohuslänsk spelträff

gamla Lundy skola onsdagen

19 okt. kl.18.30

__________________________

Spelmansstämma 

gamla Lundby skola Lördagen

3 dec. kl.17.oo-24.00

___________________________
             

börjesgården

                 Styrelse

                      Ordf. 

              Kontaktperson

  Mona Sundborg tel.0735-421191

 Mail.goransundborg@gmail.com

                       Sekr.

            Göran Sundborg

                      Kassör

             Göte Petersson

                     Revisorer

            Bengt-Göran Dahl

             Kristina Eriksson

                 Valberedning

                 Ove Carlberg

        Margaretha Stiernstedt

                  Spelledare

             Britta Andersson

               Webansvarig

   Göte Petersson  0702-299639

 Mail  gotepetersson22gmail.com


                      Konto

     Plusgir0  4639114-0   Nordea

 Spelmanslaget bildades 1951 och består av 20 aktiva medlemmar 

våra instrument är  Fiol , Nyckelharpa,

Durspel,  Klarinett,  Flöjt,  Gitarr,  Bildgalleri

Besök av Spelmansförbundet 9 mars 2022

Bukärrs äldreboende  22sept. 2022

                                       Eriksgata

                                                Bovallstrand  1986

 Spel på Gräfsnäsgårdens utedansbana

Hovås äldreboende 2022

Spel och möte på Lindome golklubb 2021

Släps kyrka 29 sept.2021

                      Lindome Församlingshem

Hovås  äldreboende 2022

Börjesgården 2022                                   

                          Börjesgården

                    Spelmanslaget  1952

                                                Spelmanslaget 1961

                       Spelmanslaget 1952

                               Lindome kyrka

Kyrkans hus

Spelmanslaget  1968

Församlingshemmet

   Spelmanslaget i  Lindome Kyrka  2012