Låtar för hösten 2022

 Irsk vals(FannyPover)

Nicklasson Hambopolska

Julottan

Polska av Blindepetter

Hedenhösschottis

Gamla Hallandsvalsen

Kröckelesas Mazurka

Sprättmazurka fr.Gärdhem

Ärtemarchen

Polska eft.Einar Wiklund

Stenhuggarengelska

Randveig

Lübeckare eft.Fiskebäcken

Vals fr.Orust

Altaremarschen

Schottis fr.Grästorp

Vals av Johan Helgo Andersson

Svenna Schottis

Höggerödspolka

Skänklåt eft.Vingen