Föreningen Hällesåkers Spelmanslag Bildades 1951 Tillbaka

 

Styrelse

 

Ordf; Mona Sundborg Tfn: 0735-421191 Mail goransundborg@gmail.com

Sekr: Eva Lundholm Tfn: 0768-247036
Kassör: Göte Petersson Tfn; 0702-299639

Led: Vakant

Supl: Vakant

Revisiorer: Bengt-Göran Dahl, suppl Kristina Eriksson.

 

 

Kontaktpersoner

Mona Sundborg Tfn: 0735-421191 Mail goransundborg@gmail.com

 

Övriga

Notansvarig Carl-Olof Reuterving

Materialansv, Webansv: Sven-Åke Svensson Tfn: 0707-162246 mail: ss.46@live.se

Spelledare: Spelledare Britta Andersson.

Valberedning Ove Carlberg, Margaretha Stiernstedt.