Riksspelmansveckan 2001 Tillbaka

En rapport om Riksspelmansveckan 9-14 Juli 2001 Pristagarna 2001

 

Juryn. Wille Grindsäter , Peder Pedersen, Kjell Leidhammar, Jan Burman.

 

Nya Riksspelemän

 

Anders Liljefors tilldelades Guld

Jan Elow Ordf. i Zornmärkesnämden

 

Från Allspelet (Vi kanske skulle byggt större)

Publiken var också stor

 

Lotteri och

Försäljning hade vi. även en liten utställning ( ej på bild)

 

Det arbetades i köket, vi hade matservering i skolan.

 

Bessa jobbade med adimistration

 

Det Buskspelades i skolan

Och även på Börjesgården