På Gång Tillbaka
Hällesåkers Spelmanslag

 

Onsd 1 Nov kl: 18,30 Göteborgs Spelmansgille besöker oss.

Lörd 4 nov kl: 15 Spelträff i ABF huset i Kungsbacka

Onsd 6 Dec kl: 18,30 Höstavslutning i lokalen.