Lindomelåtar

 

01 Polska efter Skräddarn
noter mp3 Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
02 Eng, Efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
03 Polska efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
04 106 an efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
05 107 efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
06 Eng, efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
07 Skräddarevalsen
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
08 Eng efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
09 Polska efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
10 Treppevals efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
11 Toarpsvalsen
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
12 Brudmarsch efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
13 Engelska efter Skräddarn
X X Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
14 Slutvalsen
X X
Skräddarn vid Hällesåkersbro 1831-1864
15 Porrisvalsen
X X
Efter Erik i Porris
16 Sörgårdspolskan
X X
Efter Martin Bernhard Andersson (Drakenbergs far)
17 Polska efter efer MB Andersson
X X
Efter Martin Bernhard Andersson (Drakenbergs far)
18 Lindome Gånglåt
X X
Efter Martin Bernhard Andersson (Drakenbergs far)
19 Vals efter MB Andersson
X X
Efter Martin Bernhard Andersson (Drakenbergs far)
20 Polska efter Krestas Martin
X X
Efter Martin Andersson 1847-1925 Knipered Lindome Halland
21 Vals efter Krestas Martin
X X
Efter Martin Andersson 1847-1925 Knipered Lindome Halland
22 Polska 117 ef, Krestas Martin
X X
Efter Martin Andersson 1847-1925 Knipered Lindome Halland
23 Vals efter Krestas Matin
X X
Efter Martin Andersson 1847-1925 Knipered Lindome Halland
24 Schottis efter Krestas Martin
X X
Efter Martin Andersson 1847-1925 Knipered Lindome Halland
25 Oskarsvalsen efter Krestas Martin
X X
Efter Martin Andersson 1847-1925 Knipered Lindome Halland
26 Reiländer ef Krestas Martin
X X
Efter Martin Andersson 1847-1925 Knipered Lindome Halland
27 Polska av Drakenberg
X X
Efter Albert Drakenberg 1875-1966
28 Polska av Drakenberg
X X
Efter Albert Drakenberg 1875-1966
29 Signalpolketten
X X
Efter Albert Drakenberg 1875-1966
30 Berga-Hambo
X X
Efter Albert Drakenberg 1875-1966
31 Tjuvagubbarnas Polka
X X
Efter Albert Drakenberg 1875-1966

32 Kadrilj efter MB Andersson

X X
Efter Martin Bernhard Andersson (Drakenbergs far)
33 Lättens Kadrilj
X X
LLätten var en kringvandrande spelman i mitten på 1800-talet.Lnnmmm
34 Lättens Vals
X X
LLätten var en kringvandrande spelman i mitten på 1800-talet.Lnnmmm
35 Anglias efter Båtsman Steen
X X
Efter AlbertEfter en Båtsman Steen Barnsjöback Ca: 1800
36 Bergavalsen
X X
EEfter Olof Zackrisson Berga F 1834
37 EnKöpmansdottir fr Bristol
X X
Efter Hans Nilsson Vissångare och trallare Lindomeby ca 1850
38 Lotta på Lybäck
X X
Efter Hans Nilsson Vissångare och trallare Lindomeby ca11
39 Hällesåker schottis
X X
en Gåva till HSL från Baron Trönberg Göteborg
40 Skoklacken
X X
Efter Gustaf Svensson Lindone
41 Vimme-Valsen
X X
Spelades av flera Lindomespelmän Ef Gustaf Svensson
42 Rörläggareschottis
X X
Av Gustaf Svensson
43 Polska efter Johan i Törmes
X X
Johan Isaksson i Törmes 1863- 1931
44 Treppevals av Gustaf Svensson
X X
Av Gustaf Svensson
45 Rallebusen
X X
Efter Bernhard Nilsson Torpet Hällesåket Slutet 1800-talet
46 Raggsocken
X X
Efter Anders Everest Lindomeby
47 Dr. Nyströms Polska
X X
Av Gösta Öhrberg Barnsjöback Lindome 1921-1972
48 Gräfsnäsgårdens Gånglåt
X X
Av Gösta Öhrberg Barnsjöback Lindome1921-1972
49 Majas Polska
X X
Gösta Öhrberg var född i Shön i Medelpard
50 Polska efter Karl Örberg
X X
Han jobbade inom SJ och hamnade på så sätt i Göteborg
51 Blåkullafärden
X X
Familjen hade sommarstugav i Barnsjöback i Lindome
52 Grisvalsen
X X
På så sätt blev han spelledare i HSL i flera år
53 Revsundsmarscen
X X
Av Gösta Öhrberg Barnsjöback Lindome 1921-1972
54 Humlan
X X
Efter Åke Svensson bodde i Hällesåker om sommaren
55 Hällesåkersvalsen
X X
Av Karl Salomonsson Stafsinge Falkenberg 1954
56 Ivars Gånglåt
X X
Ivar Svensson en av initiativ tagarna till HSL
57 Ivars Mazurka
X X
Ivar Svensson 1920-1984
58 Ivars Adursvals
X X
Ivar Svensson 1920-1984
59 Jubileumsvalsen
X X
Ivar Svensson 1920-1984
60 Sol över Nejden
X X
Ivar Svensson 1920-1984
61 Magnus vals
X X
av Sven-Åke Svensson 1974
62 Thomas vals
X X
av Sven-Åke Svensson 1978
63 Sockertoppen
X X
av Sven-Åke Svensson 1976
64 Midsommarminnen
X X
av Sven-Åke Svensson 1978
65 Rödklövern
X X
Låten kom till på en Nyckelharpskurs 1979
66 Påskaschottis
X X
Kom till under Påsken 1995
67 Hambo på Fäboden
X X
Av Sven-Åke Svensson, Sigun Lundberg, Bengt Johansson
68 Hu mä di granne låra
X X
Av Sven-Åke Svensson F 1946
69 Sven-Åkes Hambo
X X
Av Sven-Åke Svensson F 1946
70 Tavlavalsen
X X

Efter Arvid Svensson Långö Hällesåker

71 Schottis efter Albert Drakenberg X X Efter Albert Drakenberg 1875-1966 Lindomeby