Föreningen Hällesåkers Spelmanslag Bildades 1951 Tillbaka

 

Styrelse

 

Ordf; Mona Sundborg Tfn: 031-93 11 91 Mail goran.sundborg@bredband.net

Sekr: Maria Dahl
Kassör: Göte Petersson

Led: Bo Wessman

Supl: Lilian Brodén

Revisiorer: Gunnar Wivardsson, Bengt-Göran Dahl, suppl Kristina Eriksson.

 

 

Kontaktpersoner

Mona Sundborg Tfn: 031-93 11 91 Mail goran.sundborg@bredband.net

Maria Dahl Tfn 0739-531169 Mail dahl.maria.katarina@gmail.com

Övriga

Notansvarig Carl-Olof Reuterving

Materialansv, Webansv: Sven-Åke Svensson Tfn: 0707-162246 mail: ss.46@live.se

Spelledare: Spelledare Britta Andersson.

Valberedning Ove Carlberg, Margaretha Stiernstedt.