Föreningen Hällesåkers Spelmanslag 65 år Tillbaka

 

Styrelse

 

Ordf; Mona Sundborg Tfn: 031-93 11 91 Mail goran.sundborg@bredband.net

Sekr: Lilian Brodén
Kassör: Göte Petersson
Led: Maria Dahl
Led: Kent Kjörnsberg
Supl vakant
Supl: Magnus Zotterman

Revisiorer: Gunnar Wivardsson, Bengt-Göran Dahl, suppl Kristina Eriksson.

 

 

Kontaktpersoner

Mona Sundborg Tfn: 031-93 11 91 Mail goran.sundborg@bredband.net

Lilian Brodén Tfn: 031-193177

Övriga

Notansvarig Carl-Olof Reuterving

Materialansv, Webansv: Sven-Åke Svensson Tfn: 0707-162246 mail: ss.46@live.se

Spelledare: Sven-Åke Svensson, Göran Jonason och Kent Kjörnsberg, Magnus Zotterman.

Valberedning Ove Carlberg, Margaretha Stiernstedt.